Algemene voorwaarden Texel Excursies

Excursie boeken

Betaling
Het vooraf betalen voor een excursie is verplicht. De betaling kan op de website voldaan worden via iDeal, met creditcard, of door het gebruik van een Texel Excursies cadeaukaart. Het meegaan met een excursie en achteraf betalen is niet mogelijk.

Ticket
Bij reservering via onze website ontvang je geen digitaal of fysiek ticket voor de excursie. De e-mail die we sturen als bevestiging van de reservering kan als bewijs worden gebruikt, maar in vrijwel alle gevallen wordt gewerkt met een deelnemerslijst en is een bewijs niet nodig.

Annuleren reservering door deelnemer
Het annuleren van een reservering is mogelijk tot 48 uur voor aanvang van een excursie. Je kunt dan een code aanvragen waarmee een andere excursie geboekt kan worden. Deze code vertegenwoordigt de waarde van de geannuleerde excursie. Annuleren kan uitsluitend via je account of per e-mail naar info@texelexcursies.nl. Als je wel geboekt hebt, maar niet hebt deelgenomen en niet hebt geannuleerd binnen 48 uur ontvang je geen code. Het volgen van dezelfde excursie op een later moment is niet altijd mogelijk omdat we afhankelijk zijn van de beschikbaarheid van gidsen en het aantal beschikbare plekken.

Annuleren excursie door Texel Excursies
Texel Excursies houdt zich het recht voor om excursies op elk moment te annuleren. Dit wordt gedaan in geval van noodweer of veel regen, wanneer de gids ziek is, of wanneer er te weinig aanmeldingen zijn. Bij annulering ontvang je bericht hierover via e-mail. Bij annulering door Texel Excursies worden de betaalde kosten teruggestort. Eventueel gemaakte reis- en overige kosten worden niet vergoed. Wij proberen de excursie opnieuw te plannen in dezelfde week, maar dit is niet altijd mogelijk. Kijk op de website voor een alternatieve excursie.

De excursie

Excursieinhoud
Kleine wijzigingen aan de inhoud van de excursie, typfouten en prijswijzigingen zijn voorbehouden. Texel Excursies probeert de informatie en details op de website altijd zo juist en actueel mogelijk te houden.

Aansprakelijkheid
Texel Excursies is nooit aansprakelijk voor eventuele schade die de deelnemer leidt ten gevolge van het niet doorgaan van een excursie of evenement. Texel Excursies is niet aansprakelijk voor enige directe en/of indirecte schade tijdens en/of na deelname aan één van de excursies of evenementen, door welke oorzaak dan ook, ontstaan aan eigendom van de deelnemer en/of de deelnemer zelf.

Webshop

In onze webshop verkopen wij cadeaukaarten die op onze website besteed kunnen worden. Daarnaast verkopen we wandel- en fietskaarten en andere gerelateerde producten.

Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument. Uitgezonderd cadeaukaarten, kunnen producten in de originele staat retour gestuurd worden, waarna het bestelbedrag minus de verzendkosten zullen worden teruggestort.

Algemeen

Persoonsgegevens en privacy
Texel Excursies legt je gegevens vast conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming. De opgeslagen gegevens gebruiken we om de reservering en betaling te kunnen verwerken en contact te kunnen opnemen over eventuele wijzigingen of een annulering. Wanneer je hiervoor kiest, houden we je via e-mail ook op de hoogte van toekomstige excursies, acties en aanbiedingen. Je kunt je altijd uitschrijven voor deze nieuwsbrief. Meer informatie is te vinden in ons privacybeleid.

Klachtenprocedure
Vragen en klachten kun je telefonisch, schriftelijk of per e-mail aanmelden via de contactgegevens onderaan dit document. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Texel Excursies, binnen 30 dagen nadat de de problemen of gebreken zijn geconstateerd. Texel Excursies reageert daarop binnen uiterlijk 14 dagen. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Contact- en bedrijfsgegevens

Post: Texel Excursies, Marelstraat 14, 1791XV, Den Burg (uitsluitend postadres)
E-mail: info@texelexcursies.nl
Telefoon: 0610085634
Bank: NL11RBRB8835701899
KVK: 83742425
BTW: NL862974367B01
Website: texelexcursies.nl